Design a vizualizace

Co nabízíme?

Vytváříme profesionální vizualizace exteriéru i interiéru. Jsme schopni vypracovat vizualizace od rodinných domů a bytů až po průmyslové komplexy či urbanistické studie. Vizualizace jsme schopni doplnit o kreativní designové návrhy včetně soupisu doporučených materiálů a barev. Vypracovaný projekt pro vás budeme rádi autorsky dozorovat, abyste měli jistotu, že zakázka bude realizována dle námi vypracovaného návrhu.

Na základě dodaných půdorysů a plánů budov vám vytvoříme vizualizace od základní kvality, až po fotorealistické vizualizace a zasazení do fotografie.

K čemu jsou Design a vizualizace užitečné?

Novostavby – Architektonické vizualizace podporují projektovou přípravu staveb. Vizualizace umožňuje vidět řešení exteriéru nebo interiéru před samotnou realizací.

Rekonstrukce – Pomocí vizualizace lze provést například přebarvení fasády, nebo také znázornit rozsáhlé konstrukční změny objektu. Výsledek zamýšlené rekonstrukce tak můžete vidět ještě před jejím zahájením.

Proveditelnost – Architektonické vizualizace podporují projektovou přípravu staveb. Vizualizace do fotografií pomáhají ověřit projekt stavby v reálném prostředí.

Investice – Investoři díky vizualizacím dokáží finančním institucím prezentovat svůj záměr, díky čemuž mají lepší výchozí pozici při jednáních o kvalitě jejich záměru; v případě uživatelů stavby vizualizace přesvědčí o výborné volbě při koupi bytu nebo kanceláře.

Úřady – vizualizace projektů jsou vhodnými podklady pro jednání s úřady, např. schvalovací řízení stavebního povolení.

Marketing a prodej – Fotorealistické vizualizace se uplatňují zejména v komerční propagaci developerských projektů, a jsou tak významným nástrojem pro marketing prodeje projektů.

Komu jsou design a vizualizace nemovitostí určené?

Jste-li developerská nebo stavební společnost, kvalitní vizualizace vám mohou pomoci při jednáních o projektech s úřady nebo investory již v přípravné fázi. Z vizualizace exteriéru je možné získat představu o architektonické stránce, na zákresu do fotografie je vidět zasazení do okolního prostředí. V dalších fázích se vizualizace stávají silným prostředkem pro propagaci vašeho projektu.

Jste-li architekt nebo projektant, vizualizace vám může výrazně usnadnit komunikaci s vaším klientem. Mnoho lidí si nedokáže představit, jak bude jejich nové sídlo vypadat a jak na ně budou působit kombinace navržených materiálů. Prostřednictvím vizualizace mohou klienti vidět svoji nemovitost, jako by už byla dokončená, ovšem s možností měnit jednotlivé detaily stavby, materiály nebo barvy. Vizualizace interiéru umožní seznámit se s dispozicemi a získat reálnou představu o vnitřních rozměrech nemovitosti.

Jste-li realitní kancelář, při prodeji nebo dlouhodobém pronájmu projektu, který je teprve ve fázi příprav, výstavby nebo rekonstrukce, vám vizualizace umožní prezentovat zákazníkům, jak bude projekt vypadat v konečné fázi. Pro zákazníky je potom snadné představit si své budoucí prostory a možnosti jejich využití.

Jste-li eventová nebo reklamní agentura, můžeme vám nabídnout vizualizace prostor, kterých se týká vaše akce, a jejich prostorové využití.

Jste-li soukromá osoba, vizualizace vám může usnadnit rozhodování o dispozicích nebo vybavení vaší nemovitosti před výstavbou nebo rekonstrukcí. Vhodným a promyšleným řešením na základě vizualizace můžete ušetřit nemalé výdaje.

Klademe důraz na kvalitu a vždy se snažíme produkt maximálně přizpůsobit potřebám našich klientů.

Doba zhotovení a cena se odvíjí od náročnosti daného projektu a dle konkrétních požadavků zákazníka.

Vizualizace projektu může být velmi účinně komunikována prostřednictvím vlastních webových stránek, které nabízí potenciálním zákazníkům zajímavou interaktivitu.

tým APASON