Správa nemovitostí

Co je správa nemovitostí?

Kdybyste si představili pod pojmem Správa nemovitostí údržbáře nebo uklízečku, mýlili byste se. Profesionální poskytování správy nemovitostí se neobejde bez kvalifikovaných specialistů, účetních a právníků. Na tomto základě dokážeme optimalizovat vaše náklady a s tím i zisky a zamezit zbytečným nepříjemnostem. Námi poskytovaná správa nemovitostí vám zajistí okamžitou reakci na vzniklé skutečnosti na vašich nemovitostech. Správu nemovitostí v našem podání tedy chápejte jako zajištění komplexního servisu, ať už je využití vaší nemovitostí jakékoli.

Komu se vyplatí správa nemovitostí?

Správa nemovitostí se vyplatí všem, kdo nechce myslet na všechny povinnosti, které mu plynou z vlastnictví nemovitostí.

Vlastníci nemovitostí si mohou samozřejmě spravovat svůj majetek svými silami, je třeba si však uvědomit, že správa nemovitostí vyžaduje čas a vyžaduje pozornost – není ji možné provádět bez potřebných informací, je nutné mít povědomí o velké škále zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů, v opačném případě se majitel nemovitosti vystavuje velkému riziku postihu.

Správa nemovitostí od společnosti APASON Property a.s. zajišťuje veškerou činnost spojenou s provozem svěřených nemovitostí tak, aby vlastník nebyl zatěžován běžnými problémy spojenými se samotnou správou.

Nemějte obavy, že převedením správy vašeho majetku nad ním ztratíte kontrolu. Správu nemovitostí a veškeré činností s ní spojené provádíme na základě vašeho rozhodnutí.

Co nabízíme v rámci správy nemovitostí?

Správu nemovitosti lze sjednat v mnoha podobách, od zajištění nejnutnějších služeb až po celkové zastoupení vlastníka v oblasti hospodaření s majetkem.

V rámci správy nemovitostí zajišťujeme kompletní servis spojený se správou, provozem a údržbou nemovitostí a jejich okolí:

 • zjištění technického stavu a vedení technické evidence nemovitostí (pasportizace)
 • revize a kontroly technických zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • zajištění odečtů poměrových měřidel
 • úklid společných prostor, chodníků a zelených ploch
 • ostraha objektů
 • nepřetržitá havarijní služba a havarijní opravy
 • zpracovávání návrhů na nezbytné opravy, rekonstrukce včetně kalkulace
 • opravy a rekonstrukce nemovitostí
 • poskytování služeb účetnictví spojených se správou nemovitostí včetně zpracování daňové agendy
 • zajištění vzniku a chodu společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • správa a vymáhání pohledávek
 • vykonávání veškerých právních úkonů před orgány veřejné správy – především stavební, katastrální a finanční úřady
 • zpracovávání podkladů pro řešení pojistných událostí a vedení jednání s policejními orgány

 

Kromě správy nemovitostí provozujeme i další služby, které by se vám v souvislosti s vaší nemovitostí mohly hodit.

Pokud vás zajímá naše správa nemovitostí, máte-li zájem o další informace nebo o osobní setkání, napište nám vzkaz v sekci nezávazné poptávky a my se s vámi spojíme.

Těšíme se na spolupráci.

tým APASON