Showroom Citroën Bratislava

Zadáním této zakázky byla příprava podkladů k rekonstrukci showroomu Citroën v centrále Obnova auto v Bratislavě. Vypracovaná dokumentace měla respektovat firemní identitu společnosti Citroën.

Navrhli jsme vhodné řešení exteriéru i zakomponování mobiliáře a nábytku dle firemní identity Citroën do prostor showroomu Citroën.