Polyfunkční objekt Pezinok

Zadáním projektu bylo vypracování vizualizace exteriéru polyfunkčního objektu v Pezinku – Rozálce na základě dodané architektonické studie.