Grafický návrh webu FLY UNITED

Zpracování kompletního grafického návrhu a následné dodání grafických podkladů pro webové stránky české cestovní agentury FLY UNITED bylo provedeno s ohledem na nastavenou firemní identitu společnosti.

Rozsah webových stránek vycházel z původní webové prezentace společnosti a při zpracování jejich grafické předlohy byl kladen velký důraz na přehlednost a maximální užitnost pro cílovou skupinu stanovenou společností FLY UNITED s.r.o., která se řadí mezi nejvýznamnější prodejce letenek a dodavatele služebních cest.

Nově jsme navrhli architekturu tiskové sekce s ohledem na tehdejší záměry společnosti.