Grafický návrh letáku Lobkowicz

Lobkowiczké sbírky patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe dochovaným soukromým sbírkám umění a architektury v České republice.

Grafický návrh propagačních letáků Lobkowiczkých sbírek byl zpracován s ohledem na targeting největších českých soukromých sbírek umění při dodržení všech prvků firemní identity.

Naší snahou bylo navrhnout propagační letáky v klasickém, ale čistém designu, kde je pozornost soustředěna na nejcennější umělecká díla, která jsou součástí Lobkowiczkých sbírek a která ji proslavují.

Hlavní strana letáku je ve všech navržených variantách zaměřena na jedno z nejcennějších uměleckých děl sbírek. Na levé vnitřní straně jsou vyobrazeny další cenné artefakty Lobkowiczkých sbírek včetně krátkého výčtu obsahu sbírky lákající čtenáře letáku k návštěvě Lobkowiczkého paláce. Pravá vnitřní strana letáku je věnována historii šlechtického rodu Lobkowiczů.