Galerie Archa a knihovna Materio Bratislava

Zadáním projektu byla přeměna původních kancelářských, administrativních, prezentačních a jiných komerčních prostor do podoby výstavních prostor a specializované knihovny materiálů v historické dvojpodlažní budově.

Výstavní plocha Galerie Archa, situovaná v prvním nadzemním podlaží, by měla sloužit architektonickým projektům, studiím, modelům a jejich propagaci. Knihovna Materio, umístěná v druhém nadzemním podlaží, by měla soužit pro prezentaci vzorků různých materiálů.

Náš návrh klade důraz především na optické otevření a tím provzdušnění nabízených výstavních prostor Galerie Archa. Vzhledem k malé světlé výšce prostoru prvního nadzemního podlaží jsme navrhli vertikální propojení prvního a druhého nadzemního podlaží. Tento zásah do stropní konstrukce tvoří dominantní prvek celého prostoru. Dotčený prostor jsme otevřeli i horizontálně. Většina příček byla zrušena, přičemž byly ponechané původní nosné sloupy. Technický dojem výstavní plochy umocňují odkryté nosné prvky ve stropě, pohledový beton na podlaze a přiznané kotvicí prvky na stěnách a sloupech. V knihovně Materio byl kladen důraz na co nejefektivnější rozložení vzorků materiálů. V prostoru knihovny byly navrženy bílé a šedé odstíny, aby nerušily návštěvníky při studování materiálů.