Bytový dům 4Ville Bratislava

Zadáním projektu bylo vypracování vizualizace exteriéru bytového domu v Bratislavě na základě dodané architektonické studie.