Administrativní budova se skladovací halou Praha

Stavební práce na zakázce na stavbu administrativní budovy se skladovací halou v Praze 10 – Uhříněvsi jsme započali v srpnu 2012. Předpokládaný termín dokončení projektu je v první polovině roku 2014.