Dokončení projektu v Uhříněvsi

Společnost APASON s.r.o. dokončila projekt administrativní budovy se skladovací halou v Praze 10 - Uhříněves.