Zahájení stavebních prací v Praze Uhříněvsi

Stavební práce započaly i na projektu administrativní budovy se skladovací halou v Praze Uhříněvsi. Dokladující fotodokumentaci naleznete v sekci Reference.